Marketingové účely

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které společnost ETISOFT SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM se sídlem v Gliwicích, zapsanou do Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Gliwicích – X Ekonomický odbor KRS s číslem KRS: 0000138415, adresa místa podnikání a adresa pro doručení: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, DIČ: 6312362213, IČO 277940286, se základním kapitálem ve výši 5,000,000.00 zł pro marketingové účely.

Poskytování údajů je dobrovolné. Základem pro zpracování údajů je můj souhlas. Příjemci mých dat mohou být poskytovatelé služeb poskytující Etisoft Sp. z o.o k řešení, umožňující společnosti obchodní aktivity, včetně webových stránek a služeb prostřednictvím služeb (zejména poskytovatelů softwaru pro běh internetových služeb poskytovatele e-mailu, hostování a software pro správu dodavatele firmy a poskytování své technické pomoci) .Mam právo svůj souhlas odvolat kdykoli zasláním příslušného prohlášení na e -mailovou adresu: rodo@etisoft.com.pl, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, která byla založena na základě mého schválení před jeho zrušením. Osobní údaje budou zpracovávány až do odvolání mého souhlasu, a po takovém odvolání, po dobu promlčecí lhůty u pohledávek společnosti Etisoft Sp. z o. o. a promlčení pohledávek vůči společnosti Etisoft Sp. od o. o.

Mám právo požadovat od společnosti Etisoft Sp. . z. o o, jako správce osobních údajů, přístup k mým osobním údajům, jejich opravě, výmazání nebo omezení zpracování, právo na přenos dat, jakož i právo podat stížnost k orgánu dozoru – prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mám právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.