Souhlas s přijímáním obchodních informací

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které společnost ETISOFT SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM se sídlem v Gliwicích, zapsanou do Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Gliwicích – X Ekonomický odbor KRS s číslem KRS: 0000138415, adresa místa podnikání a adresa pro doručení: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, DIČ: 6312362213, IČO 277940286, se základním kapitálem ve výši 5,000,000.00 zł za účelem zasílání obchodních informací společnosti Etisoft Sp. z o.o. e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jsem poskytl.

Poskytování údajů je dobrovolné. Základem pro zpracování údajů je můj souhlas. Příjemci mých dat mohou být poskytovatelé služeb poskytující Etisoft Sp. z o.o. k řešení, umožňující společnosti obchodní aktivity, včetně webových stránek a služeb prostřednictvím služeb (zejména poskytovatelů softwaru pro běh internetových služeb poskytovatele e-mailu, hostování a software pro správu dodavatele firmy a poskytování své technické pomoci).

Mam právo svůj souhlas odvolat kdykoli zasláním příslušného prohlášení na e -mailovou adresu: rodo@etisoft.com.pl, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, která byla založena na základě mého schválení před jeho zrušením. Osobní údaje budou zpracovávány až do odvolání mého souhlasu, a po takovém odvolání, po dobu promlčecí lhůty u pohledávek společnosti Etisoft Sp. z o.o. a promlčení pohledávek vůči společnosti Etisoft Sp. z o.o.

Mám právo požadovat od společnosti Etisoft Sp. z o.o., jako správce osobních údajů, přístup k mým osobním údajům, jejich opravě, výmazání nebo omezení zpracování, právo na přenos dat, jakož i právo podat stížnost k orgánu dozoru – prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mám právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.