Nejkomplexnější sortiment
identifikačních produktů
Produkty

etiCALLS by Etisoft

Computer Aided Laboratory Labelling System

Jednoduchá a účinná identifikace ve Vaší laboratoři
Zjistěte více

Etiketa je dnes nedílnou součástí každého laboratorního vyšetření. Proto jsme vytvořili program etiCALLS. Vybavuje laboratoř kompletní sadou produktů a nástrojů, které umožňují jednoduše identifikovat vzorek, sledovat přesný průběh vyšetření a procesy, jímž je podrobován. Nabízená řešení zaručují čitelnost a stálost potisku i v extrémních podmínkách uchovávání vzorků, a také skvělou přilnavost k různým povrchům.

Poznejte nás

30 Let zkušenosti
5 mld Vyprodukovaných
etiket ročně
350 Zaměstnanců
44 mln € Roční obrat

Novinky

Viz všechny příspěvky

Názory našich zákazníků

Firma ETISOFT Deutschland je dodavatelem etiket, tiskáren a autorského softwaru pro naši laboratoř. Požadavky, které klademe, jsou přesné a čitelné označení našeho laboratorního materiálu. Provedli jsme mnoho zkoušek při použití etiket firmy ETISOFT Deutschland v podmínkách tekutého dusíku a suchého ledu. Díky vysoké kvalitě etiket můžeme umístit mnoho informací na malou plochu etikety, potisk je trvalý a čitelný. Etikety jsou neporušeny i během uchovávání v extrémních podmínkách. Propojením databáze (Excel) s programem pro návrh, mohou být stovky etiket tištěny s různým popisem za velmi krátkou dobu. Tato funkce prokazatelně šetří náš čas. Jsme velmi spokojení s obsluhou firmy ETISOFT Deutschland, která nám pomohla rychle vyřešit problémy příslušného označení laboratorních vzorků.
Institut Max Planck – Německo
Firma „Etisoft Krakov” dodává do našeho ústavu etikety pro tisk šablon etiket s čárovými kódy s popisem darování a termotransférové pásky k těmto etiketám. Kvalita dodávaných materiálů je vysoká a doposud jsme neměli problém s kontrolou kvality. Na bázi dosavadní spolupráce s Firmou „Etisoft Krakov” si vysoce ceníme profesionalitu obsluhy klienta, způsobilost a odborné zkušenosti personálu.
Krevní centrum a centrum hemoterapie v Olsztynu
Na bázi dosavadní spolupráce s firmou Etisoft Krakov si vysoce ceníme profesionalitu obsluhy klienta, způsobilost a odborné zkušenosti personálu. Etisoft Krakov dodává naší firmě etikety pro označování nádob s krevními složkami a termotransférové pásky (…). Objednávka byla vyřízena dle smlouvy a našeho harmonogramu dodávek. Odborná obsluha objednávky, vysoká kvalita zboží, včasné dodávky a flexibilita můžeme doporučit. Firma Etisoft Krakov je profesionálním dodavatelem a zároveň spolehlivým obchodním partnerem.
Regionální krevní centrum a centrum hemoterapie v Krakově
Firma ETISOFT Krakov realizovala objednávku (…) na dodávku tiskáren pro laboratorní etikety (…), snímače čárových kódů a software (…). Realizace objednávky proběhla bezproblémově, došlo k nainstalování zařízení a školení ohledně obsluhy (…). Projekt byl realizován v rámci zakázky: „Vytvořené centra vyspělých molekulárních technologií s vysokým výkonem na Lékařské fakultě Jagellonské univerzity – Collegium Medicum”.
Jagellonská univerzita COLLEGIUM MEDICUM