Unikátní řešení pro označení laboratorních vzorků

Unikátní řešení pro označení laboratorních vzorků

Institut Heinrich-Pette Hamburg, Německo

Naše oddělení se zabývá zkoumáním struktur biologických materiálů a zpracováním metod elektronové mikroskopie. Pro tyto účely připravujeme tkáňový materiál ke zkoumání, který je následně zaléván do epoxidové pryskyřice a pak krájený v ultramikrotomu.
Dosavadní způsob označování vzorků nesplňoval naše očekávání. Vzorky jsme označovali papírovými lístky, potištěnými na laserové tiskárně. Lístky však s ohledem na v nich obsažený vzduch ulpívaly na povrchu pryskyřice, místo zůstat na předpokládaném místě. Toto zásadním způsobem ztěžovalo efektivní a trvalé označení zkoumaného materiálu.
Hledali jsme řešení, které odstraní tento problém, a zároveň bude trvalé a snadno použitelné. Firma ETISOFT nám navrhla systém, jehož součástí je software pro tisk etiket, termotransférová tiskárna, etikety a adekvátně zvolená termotransférová páska. Toto řešení zcela splnilo naše očekávání a bylo zavedeno.
Program etiLABEL nám umožňuje jednoduchým způsobem vyprojektovat etikety s potiskem, dle naší specifikace.
Jako označení byly použity polyesterové bezlepidlové etikety, které potiskneme pryskyřičnou termotransférovou páskou.
Etikety jsou ponořeny v epoxidové pryskyřici spolu s tkání, tak, aby každý vzorek mohl být bezproblémově identifikován. Nejdůležitějším faktorem je pro nás trvalé označení vzorků, jejichž nepoužité části jsou archivovány. Zde bylo také řešení firmy Etisoft uspokojující.
Klíčovým faktorem je také bezproblémová a jednoduchá obsluha tiskárny a univerzálnost celého systému. V tomto případě můžeme stejné řešení použít také pro označování zkumavek uchovávaných v tekutém dusíku. Navržené etikety a provedený potisk jsou i v tomto případě trvalé a čitelné během uchovávání v kryogenických podmínkách.

PhD Rudolph Reimer, Heinrich-Pette-Institut

Máte dotazy? Naší obchodní zástupci Vám rádi odpovědí:

Zeptejte se na řešení